Slovo vydavatele 2. dílu Zmizelé Jesenicko

Slovo vydavatele 2. dílu Zmizelé Jesenicko

Ve vánku jsem uslyšel tichou prosbu… Proč se zajímat o něco, co už zmizelo? Protože to tady svým způsobem stále je. Když přemýšlíme o někdejším životě v našem regionu, objevujeme něco, co nás oslovuje. Může to být fortelnost, se kterou lidé pracovali, stavěli své...
Cesta k vydání 2. dílu Zmizelé Jesenicko

Cesta k vydání 2. dílu Zmizelé Jesenicko

Ediční řada Zmizelé Jesenicko První díl edice Zmizelé Jesenicko – Zcela zaniklé osady byla novým, dopracovaným vydáním původní knihy Zaniklé osady Jesenicka (2011, Pavel Macháček, Hnutí Brontosaurus Jeseníky, náklad 1 000 ks) a popisovala na 120 stranách všechny známé...
Jesenicko v zrcadle historie

Jesenicko v zrcadle historie

Zmizelé Jesenicko 2. díl: Téměř zaniklé osady HISTORIE JESENICKA Jesenicko bylo po dlouhá století takřka neobydlenou oblastí, náležející do mohutného pohraničního hvozdu, oddělujícího Čechy a Moravu od Slezska, kterému již Keltové dali název Sudety (Kančí les). Změna...