Připravujeme v 2024

Zmizelé Jesenicko

4. díl: Technické památky

Připravujeme knihu 4 díl: Technické památky. Autorem bude Pavel Macháček. Shromažďujeme čestné předplatné – níže.

Úvodní slovo

Zmizelé Jesenicko 4. díl: Technické památky

Jesenicko je oblast plná zajímavostí. Kromě nádherné přírody se zde nachází i bohaté kulturní a technické dědictví. Bylo kdysi překvapivě vyspělé. Ponejvíce v 19. století zde probíhal momo lázeňství také intenzivní průmyslový rozvoj, který se mnohdy opíral o využití místních zdrojů – vody, dřeva, železa a dalších surovin. V každé vesničce a městečku byla spousta dílen, obchodů, ale i velkých technických děl – továren, které často vyvážely své produkty do celého světa. Dnes jejich okolí prozrazují různé zarostlé železniční náspy, mosty, cesty, opěrné zdi, nebo i zbytky zchátralých budov. Místní podniky se proslavily nejen v tehdejším Rakousku – Uhersku, ale i po celé Evropě. Některé z nich fungují dodnes, jiné jsou jen tichými svědky minulosti.

V této knize se dozvíte o historii a současnosti těch nejvýznamnějších jesenických podniků, které ovlivnily osudy celého regionu i jeho obyvatel. Přečtete si o jejich úspěších i problémech, o lidech, kteří je založili, řídili nebo v nich pracovali. Knihu doplňují bohaté fotografie a ilustrace, které vám přiblíží atmosféru jedinečného kraje Jesenicka.

Čestné předplatné 4. díl

Základní

Poslat své čestné předplatné na účet

2100945182/2010

Vaše jméno otiskneme ve 4. díĺu Zmizelé Jesenicko: Technické památky. Děkujeme!

Diamantové

Poslat své čestné předplatné na účet

2100945182/2010

Vaše jméno otiskneme ve 4. díĺu Zmizelé Jesenicko: Technické památky. Děkujeme!

Zlaté

Poslat své čestné předplatné na účet

2100945182/2010

Vaše jméno otiskneme ve 4. díĺu Zmizelé Jesenicko: Technické památky. Děkujeme!

Jak se stát čestným předplatitelem?

Poslat např. 1000 (základní), nebo 2000 (zlaté), nebo 5000 Kč (diamantové) čestné předplatné na transparentní účet 2100945182/2010 a uvést své jméno, adresu a kontakty na sebe. Nezapomeňte uvést prosím jméno (jestli bude odlišné od faktury) kvůli poděkování v knize, kterou dostanete i s podpisem autora (a poděkováním v knize a s čestným pozváním na její křest).

Jakou formu jména uvedete, takovou otiskneme v poděkováních v knize. Jde o vlastní jméno v základním tvaru, bez titulů či funkcí – může však být uvedena i celá rodina, popř. jiný člověk, jemuž je čestné předplatné věnováno.

Čestné předplatné si můžete zakoupit i v našem e-shopu na tomto webu:

Čestné předplatné mapa

Základní

Poslat své čestné předplatné na účet

2100945182/2010

Unikátní mapa Zmizelého a současného Jesenicka. Děkujeme!

Diamantové

Poslat své čestné předplatné na účet

2100945182/2010

Unikátní mapa Zmizelého a současného Jesenicka. Děkujeme!

Zlaté

Poslat své čestné předplatné na účet

2100945182/2010

Unikátní mapa Zmizelého a současného Jesenicka. Děkujeme!

Jak se stát čestným předplatitelem?

Poslat např. 1000 (základní), nebo 2000 (zlaté), nebo 5000 Kč (diamantové) čestné předplatné na transparentní účet 2100945182/2010 a uvést své jméno, adresu a kontakty na sebe. Připravujeme mapu Zmizelého a současného Jesenicka, která bude mimo jiné obsahovat vyznačení a z druhé strany autorské poppisy pavla Macháčka ke všem zaniklým osadám, poutním místům, ale i továrnám.

Již vyšlo

Zmizelé Jesenicko

Zastávka. Osada. která nezanikla

Speciální edice 2023

Zastávka byla jednou z mnoha osad, které postupně zmizely po odsunu Němců z Jesenicka. 

Kontakt na objednávky

+420 775 644 263

Kontakt na manažera

+420 603 231 624
jen SMS

Účet na čestné předplatné

2100945182/2010