Připravujeme v 2021

Zmizelé Jesenicko

3. díl: Poutní místa Jesenicka

Na příští rok 2021 chystáme knihu Zmizelé Jesenicko 3. díl: Poutní místa Jesenicka. Autorský kolektiv bude tvořit Michaela Neubauerová a Pavel Macháček.

O knize

Připravovaná publikace představí nejen 14 nejvýznamnějších poutních míst na Jesenicku, ale i další, menší, jež jsou sice méně známá nebo zaniklá, ale neméně zajímavá.

Tato kniha nemá být jen čtením o době minulé. Má napovídat o přesahu míst. O tom, že se člověk skrze poutě může setkat s jinou realitou, která inspiruje a pozvedá.

Náš cíl

Našim cílem je nejen vydat tuto knihu, ale také některá místa alespoň trochu obnovit a jesenické poutní stezky projít. Napoprvé je projít třeba i společnou velkou poutí, a to 3 roky za sebou. Přidáte se?

Putovat po poutních cestách je námaha, ale svým způsobem i extáze. Mějme na Jesenicku poutní cesty, po kterých se bude chodit skoro tak nadšeně, jako se chodívá do Santiaga de Compostela. Objevme v tom hloubku, která mění duše i těla lidí a trochu vlastně i krajinu.

Čestné předplatné

Základní

Poslat své čestné předplatné na účet

2100945182/2010

Vaše jméno otiskneme ve 3. díĺu Zmizelé Jesenicko: Poutní místa Jesenicka. Děkujeme!

Diamantové

Poslat své čestné předplatné na účet

2100945182/2010

Vaše jméno otiskneme ve 3. díĺu Zmizelé Jesenicko: Poutní místa Jesenicka. Děkujeme!

Zlaté

Poslat své čestné předplatné na účet

2100945182/2010

Vaše jméno otiskneme ve 3. díĺu Zmizelé Jesenicko: Poutní místa Jesenicka. Děkujeme!

Jak se stát čestným předplatitelem?

Poslat např. 1000 (základní), nebo 2000 (zlaté), nebo 5000 Kč (diamantové) čestné předplatné na transparentní účet 2100945182/2010 a uvést své jméno, adresu a kontakty na sebe. Nezapomeňte uvést i poznámku, kterou publikaci si čestně předplácíte.

Jakou formu jména uvedete, takovou otiskneme v poděkováních v knize. Jde o vlastní jméno v základním tvaru, bez titulů či funkcí – může však být uvedena i celá rodina, popř. jiný člověk, jemuž je čestné předplatné věnováno.

Již vyšlo

Zmizelé Jesenicko

2. díl: Téměř zaniklé osady

Publikaci vydalo Hnutí Brontosaurus Jeseníky ve dvou variantách: tvrdá a měkká vazba. 

Kontakt na prodej

tom.hradil@jeseniky-brontosaurus.cz

Kontakt na manažera

+420 603 231 624
jen SMS

Účet na čestné předplatné

2100945182/2010