Představujeme

Zmizelé Jesenicko

2. díl: Téměř zaniklé osady

Tuto unikátní novou publikace, která navazuje na první díl, si dovolujeme, vám budoucím čtenářům, níže na této stránce podrobněji představit.

Přejeme všem, jimž se tato kniha dostane do ruky, příjemné čtení a dobrou zábavu…

Úvodem

Jak to vše začalo

V roce 2019 spustilo Hnutí Brontosaurus Jeseníky novou publikační řadu knihy Zmizelé Jesenicko. První díl z pera Pavla Macháčka, který pojednával o zaniklých osadách a dalších zajímavých místech v jejich okolí, byl čtenářskou veřejností velmi pozitivně přijat a takřka okamžitě rozebrán. Tato skutečnost povzbudila vydavatele i autora k přípravě dalšího, druhého dílu, jenž je již nyní k dispozici a je věnován osadám téměř zaniklým. Publikace má přes 300 stran, což je trojnásobek rozsahu prvního dílu. Obsahuje řadu krásných a zajímavých fotek a v kostce i obsah prvního, již vyprodaného dílu.

Prosinec 2020

Jeseník

Technické údaje druhého dílu

Autor: Pavel Macháček
Jazyková korektura: František Hrda
Grafická úprava a sazba: Jan Macháček
Tisk a knihařské zpracování: REP tisk spol. s r. o.
Vydalo: Hnutí Brontosaurus Jeseníky v roce 2020
Počet verzí: 2 (tvrdá a měkká vazba)
Počet stran: 324

Popis knihy 

Popis druhého dílu

Publikace přibližuje dramatickou proměnu venkovského osídlení Jesenicka v posledních 75 letech. Pokles počtu obyvatel v druhé polovině 20. století, jenž postihl téměř všechny sídelní lokality okresu Jeseník, měl v případě nevelkých osad tragický dopad.

Úvodní část knihy představuje genezi jesenických osad a popis způsobu života jejich obyvatel. Poté na přání vydavatele následuje stručný výtah z 1. dílu Zmizelého Jesenicka (zcela zaniklé osady a jejich okolí). Hlavní část publikace pak tvoří přehled více jak třicítky lokalit, které kdysi tvořily podstatnou součást venkovského osídlení Jesenicka, ale jejichž současná podoba je jen zlomkem někdejšího osídlení.

Hlavním cílem knihy je totiž přiblížit čtenáři řadu dnes opomíjených, a přitom krásných míst Jesenicka a připomenout u toho i jejich pozoruhodnou minulost.

Téměř zaniklé osady v knize

Osady o nichž pojednává tato práce vznikly v 17. nebo v 18. století. Byly zakládány jak ve výše položených horských oblastech, kde nově příchozí obyvatelé, pocházející často z nepříliš vzdáleného okolí, museli nejprve vymýtit les, tak i v úrodných nížinách, kde jejich vznik často souvisel s parcelací půdy panských velkostatků.

• Zálesí • Horní Fořt • Dolní Fořt • Červený Důl • Nová Véska
• Vojtovice • Bergov • Sedm Lánů • Dolní Les • Buková
• Horní Heřmanice • Nýznerov • Polka • Paseky • Bažiny
• Lesní Čtvrť • Zelená Hora • Starost • Andělské domky • Dolní Dvůr
• Žlíbek • Staré Podhradí • Nové Podhradí • Rokliny • Štachlovice
• Františkov • Strachovičky • Kolnovice • Terezín • Vysutá
• Miroslav • Bobrovník • Víra, Naděje a Láska • Chebzí
• Javorná • Salisov • Nový Dvůr • Rožmitál

Poděkování

Veliký dík patří všem, kdo podpořili vydání této knihy svým čestným předplatným, nebo darem. Děkujeme a nesmírně si vážíme toho, že ve snahách pomoci tomuto regionu nejsme nikdy sami.

Zmizelé Jesenicko

Zima s knihou

2. díl: Téměř zaniklé osady

Zimním období je ideální na to si knihu otevřít a v pohodlí domova s radostí přečíst. Pod stromečkem kniha nebyla? Nevadí, stále si ji můžete objednat. 

Připravujeme v 2021

Zmizelé Jesenicko

3. díl: Poutní místa Jesenicka

Na příští rok 2021 chystáme knihu Zmizelé Jesenicko 3. díl: Poutní místa Jesenicka. Autorský kolektiv bude tvořit Michaela Neubauerová a Pavel Macháček.

Kontakt na objednávky

+420 775 644 263

Kontakt na manažera

+420 603 231 624
jen SMS

Účet na čestné předplatné

2100945182/2010