PŘEDSTAVUJEME

Zmizelé Jesenicko

Zastávka. Osada, která nezanikla

Speciální edice 2023

Zastávka byla jednou z mnoha osad, které postupně zmizely po odsunu Němců z Jesenicka. 

Úvodem

Představujeme vám právě vydanou knihu Zastávka. Osada, která nezanikla:

Zastávka byla jednou z mnoha osad, které postupně zmizely po odsunu Němců z Jesenicka. V knize se dozvíte spoustu zajímavostí o historii a životě lidí, kteří zde žili a pracovali. A zjistíte také, že při pohledu na detail lze snáze pochopit i atmosféru celku, tedy nejen našeho regionu před II. světovou válkou.

Listopad 2023

Jeseník

Technické údaje knihy

Autor: Pavel Novák
Jazyková korektura:
Grafická úprava a sazba:
Tisk a knihařské zpracování: REP tisk spol. s r. o.
Vydal: Brontosaurus Slezsko v roce 2023
Počet verzí: 1 (tvrdá vazba)
Počet stran: 110

Popis knihy 

Popis knihy Zastávka. Osada, která nezanikla

Kniha je bohatě ilustrována fotografiemi a ofocenými dokumenty. Přibližuje nám životní podmínky, tradice a zvyky lidí z horské osady, kteří se museli vyrovnávat s nástrahami přírody i politiky. Dozvíte se i to, jak lidé dříve hospodařili. Ukazuje také zajímavé postavy a příběhy, které naznačují rozmanitost lidských charakterů a osudů. Jedním z nich je například Německý antinacista J. Menzel, který se odvážně postavil proti režimu a přestože válku přežil, po válce se musel vydat s rodinou do Německa.

Autor knihy Pavel Novák je ředitelem střední školy v Brně American Academy a je vynikající vypravěč. Na Zastávce tráví velmi mnoho svého času. Pomáhá zde pořádat dobrovolnické práce na údržbu zeleně a starých stromů původních zahrad a také pátrá po tajemstvích a historii osady. Objevil jich už spoustu. Shrnutí jeho objevů najdete právě v této knize. Na Zastávku (zaniklou osadu u Uhelné, původním názvem Stillstand) jezdí pravidelně už mnoho let. Její příběhy zmapoval díky své dlouhodobé práci, studiu archívů a rozhovorům s mnohými pamětníky.

Publikace (unikátní fotografií a texty) pojednávající o všednodenních příbězích zaniklé osady Zastávka (Stillstnad) v Rychlebských horách (Jesenicko) a o jejích původních obyvatelích.

Možná si myslíme, že tenkrát byli všichni lidé skoro stejní. Že před válkou německy hovořící horalé uvažovali podobně – ale opak je pravdou. Dozvíte se neuvěřitelné příběhy tamních sousedů, například šíleného vraha na konci 19. století, zapalujícího stodoly sousedů a úkladně mordujícího staré rodiče své ženy. Dozvíte se o způsobech života tehdejších běžných, avšak výborných hospodářů (uměli doma vyprodukovat téměř vše), kteří nás mohou i dnes inspirovat. A můžete sledovat i nástup nacismu a osud místních antinacistů a jejich neuvěřitelného válečného a poválečného osudu. 

Poděkování

Veliký dík patří všem, kdo podpořili vydání této knihy svým čestným předplatným, nebo darem. Děkujeme a nesmírně si vážíme toho, že ve snahách pomoci tomuto regionu nejsme nikdy sami.

Připravujeme v 2024

Zmizelé Jesenicko

4. díl: Technické památky

Pokračování oblíbené řady přibližující minulost Jesenicka bude tentokrát věnováno již neexistujícím technickým dílům, průmyslovým závodům a firmám, které tvořily slavnou minulost regionu. Autorem bude Pavel Macháček.

Kontakt na objednávky

+420 775 644 263

Kontakt na manažera

+420 603 231 624
jen SMS

Účet na čestné předplatné

2100945182/2010