PŘEDSTAVUJEME

Zmizelé Jesenicko

1. díl: Zcela zaniklé osady

Druhé, doplněné vydání! Novinka!

Kniha obsahuje celý první díl, který je doplněn o nové texty, fotografie a přibyly nové zaniklé osady!

Úvodem

Jak to vše začalo

V roce 2019 spustilo Hnutí Brontosaurus Jeseníky novou publikační řadu knihy Zmizelé Jesenicko. První díl z pera Pavla Macháčka, který pojednával o zaniklých osadách a dalších zajímavých místech v jejich okolí, byl čtenářskou veřejností velmi pozitivně přijat a takřka okamžitě rozebrán. Tato skutečnost povzbudila vydavatele i autora k reeidici 1. dílu jenž je již nyní k dispozici a je věnován osadám zcela zaniklým. Publikace má téměř 200 stran, což je skoro dvojnásobek rozsahu staršího prvního dílu.

Publikace není jen pouhý dotisk rozebraného vydání, ale zcela nová publikace, doplněná o všechny poznatky, které se za uplynulé dva roky podařilo shromáždit. Najdete v ní dosud nezveřejněné fotografie a dokumenty.

Červen 2022

Jeseník

Technické údaje druhého dílu

Autor: Pavel Macháček
Jazyková korektura: František Hrda
Grafická úprava a sazba: Jan Macháček
Tisk a knihařské zpracování: REP tisk spol. s r. o.
Vydalo: Hnutí Brontosaurus Jeseníky v roce 2022
Počet verzí: 1 (tvrdá vazba)
Počet stran: 192

Popis knihy 

Popis prvního dílu (doplněného vydání)

Publikace přibližuje dramatickou proměnu venkovského osídlení Jesenicka v posledních 75 letech. Pokles počtu obyvatel v druhé polovině 20. století, jenž postihl téměř všechny sídelní lokality okresu Jeseník, měl v případě nevelkých osad tragický dopad.

Úvodní část knihy představuje genezi jesenických osad a popis způsobu života jejich obyvatel. Poté následuje přehled více jak dvacítky lokalit, které kdysi tvořily součást venkovského osídlení Jesenicka. Jejich řazení je prováděno geograficky od západní k východní části okresu, s rozdělením na horskou a nížinou oblast a s ohledem na snadnou orientaci čtenáře v přiložené mapě.

Hlavním cílem knihy je totiž přiblížit čtenáři řadu dnes opomíjených, a přitom krásných míst Jesenicka a připomenout u toho i jejich pozoruhodnou minulost.

Zcela zaniklé osady v knize

Osady o nichž pojednává tato práce vznikly v 17. nebo v 18. století. Byly zakládány jak ve výše položených horských oblastech, kde nově příchozí obyvatelé, pocházející často z nepříliš vzdáleného okolí, museli nejprve vymýtit les, tak i v úrodných nížinách, kde jejich vznik často souvisel s parcelací půdy panských velkostatků.

• Růženec • Jedlovec • Na Vyhlídce • Karlov • Na Střelnici
• Černý kout • Katr na Hoštickém potoce • Katr na Račím potoce • Patzeltův statek • Zastávka• Hřibová • Hraničky • Hraničná
• Kamenná • Myslivecká paseka • Skelná hora • Hanička
• Miroslav • Víra, Naděje a Láska • Hamberk
• Weinhaus • Pavlínka • Gotartovice • Annín • Johanka

Poděkování

Veliký dík patří všem, kdo podpořili vydání této knihy svým čestným předplatným, nebo darem. Děkujeme a nesmírně si vážíme toho, že ve snahách pomoci tomuto regionu nejsme nikdy sami.

Připravujeme v 2023

Zmizelé Jesenicko

4. díl: Zaniklá technická díla

Pokračování oblíbené řady přibližující minulost Jesenicka bude tentokrát věnováno již neexistujícím technickým dílům, průmyslovým závodům a firmám, které tvořily slavnou minulost regionu. Autorem bude Pavel Macháček.

Kontakt na objednávky

+420 775 644 263

Kontakt na manažera

+420 603 231 624
jen SMS

Účet na čestné předplatné

2100945182/2010